Эксклюзивное вязание спицами по схеме

Ласковые слова на азербайджанском языке"

солнце моё – Günəşim mənim

любовь моя – Sevgim mənim

мой(моя) дорогой(ая), любимый(ая) – Mənim əzizim,mənim sevgilim

мой ангел – Mənim mələyim

моя маленькая девочка – Mənim balaca qızım

мой(моя) сладкий(ая) – Mənim şirinim

душа моя, возлюбленный(ая) – Ürəyim mənim

ты такая(очень) красивая – Sən çox gözəlsən

ты красивый - Sən gözəlsən

ты такой(такая) чудесный(ая) – Sən belə qəribəsən

ты великолепный(ая) – Sən çox gözəlsən.

ты (дающий волнение, возбуждение) такой эмоциональный, волнующий – Sən elə emosionalsan.

ты такой приятный, милый, прелестный - Sən çox xoşəgələnsən.

ты такой (сахарный) прелестный – Sən çox füsünkarsan.

ты такой сладкий – Sən çox şirinsən.

ты такой чувствительный – Sən çox hissiyətlisən.

ты такой талантливый – Sən çox talatlısan.

ты такой умный, мудрый – Sən çox ağıllısan (müdriksən)

ты такой понятливый, сообразительный – Sən çox başa düşənsən.

та такой мягкий – Sən çox yumşaqsan.

ты такой нежный, тонкий, любезный, вежливый, учтивый, деликатный – Sən çox incəsən.

ты очень приятный, милый, интересный – Sən çox maraqlısan

ты такой верный, преданный – Sən çox düzgünsən.

ты такой необыкновенный – Sən çox qeyri-adisən.

ты такой честный – Sən çox vicdanlısan.

ты такой искренний – Sən çox səmimisən

ты такой сердечный, искренний, благородный, изящный, изысканный, тонкий – sən çox naziksən

ты такой привлекательный, соблазнительный – Sən çox cazibədərsən

ты такой привлекательный, обаятельный – Sən çox məlahətlisən

ты изысканный, тонкий – Sən çox zərifsən

ты такой одарённый, талантливый – Sən çox istedadlısan

береги себя – özünü qoru.

обнимаю тебя - bağrıma basıram

я по тебе очень скучаю – mən sənsiz darıxıram

сладких снов – gecən xeyrə

целую тебя сладко – sən şirin-şirn öpürəm

я думаю о тебе – mən səndən fikirləşirəm

я за тебя переживаю – mən sənə görə həyacanlanıramАвтор:

Я не могу жить без тебя. – Mən sənsiz yaşaya bilmirəm

Ты мне нужен(а). – Sən mənə lazımsan.

Ты мне очень нужен(а). – Sən mənə çox lazımsan


Источник: https://vk.com/topic-34791205_27669800


Закрыть ... [X]

Соло на клавиатуре онлайн. Книги - Специй для омоложенияЭксклюзивное вязание спицами по схеме Эксклюзивное вязание спицами по схеме Эксклюзивное вязание спицами по схеме Эксклюзивное вязание спицами по схеме Эксклюзивное вязание спицами по схеме Эксклюзивное вязание спицами по схеме Эксклюзивное вязание спицами по схеме